เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างยามรักษาความปลอดภัย ศฝบ.หัวหิน (ระยะเวลา1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,159,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างรักษาความปลอดภัย ศฝบ.(2)ขอนแก่น (ระยะเวลา1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 512,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อระบบไฟ Solar Cell จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำ ศฝบ. หัวหิน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102,782.86 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างทำของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ สบพ. จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 145,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องเชื่อม TIG พร้อมอุปกรณ์ป้องกันย้อนกลับ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 234,715.20 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าใช้สิทธิ์การใช้งานชุดเครื่องมือป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 1 ปี สำหรับองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 288,044.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้างปรับปรุงพื้นห้อง Flight line และห้อง Inspector โรงเก็บเครื่องบิน (ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 136,767.40 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 212,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 483,260.15 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างปรับเทียบเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจรอยร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 226,358.50 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ขอเช่าใช้สิทธิ์ Microsoft Windows และ Microsoft Office Enterprise Verion สำหรับองค์กรขนาดกลาง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 993,067.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,030,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.