เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
เช่าซื้อสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO e-book Academic Collection จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ค่าเช่าที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้ง สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,315,696.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 589,815.03 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 177,097.84 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อ NavData สำหรับเครื่องบิน Diamond จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130,647.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้ง ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,377,972.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้างซ่อมปรับเทียบเครื่องมือ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103,877.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 449,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 45 แผ่นต่อนาที่ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 188,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 543,553.58 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 364,165.94 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 298,449.38 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน(ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,164,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำและเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.