เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้อของที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (กระเป๋าหิ้ว สกรีน 1 ด้าน จำนวน 500 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123,585.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 36,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง 159,858.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง 243,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 18,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง 133,108.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าซื้อสิทธิ์ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO Open Dissertations โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
เช่าซื้อสิทธิ์ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO eBooks Academic Collection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ยกเลิกการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดียวสำหรับฝึกบิน (SINGLE ENGINE HELICOPTER FOR FLIGHT TRAINING) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 66119152173) เพื่อดำเนินการจัดซื้อใหม่ 92,810,696.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างขนส่งพัสดุอุปกรณ์อะไหล่และเครื่องมือพิเศษ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อลำโพง 2 ทิศทาง ขนาด 15 นิ้ว(พร้อมขาตั้งและสายสัญญาณ) 165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อปกประกาศนียบัตร 1,314 ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 179,965.44 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดียวสำหรับ (SINGLE ENGINE HELICOPTER FOR FLIGHT TRAINING) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92,810,696.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองฝึกหลักสูตร APR รุ่นที่ 30-34 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143,877.55 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมอุปกรณ์เอวิโอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งที่2) 687,010.98 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์แอมป์ (kVA) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน