เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารหอพักศิษย์การบิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 234,432.72 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่างๆ จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 305,669.04 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,665,076.82 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 413,028.56 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 562,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อวัสดุฝึกงานทั่วไป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 182,114.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อวัสดุฝึกงานทั่วไป จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,585.20 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมเครื่องทดสอบรอยร้าว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 210,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าซื้อสิทธิ์ฐานข้อมูลนิตยสารออนไลน์ Ookbee โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 299,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างปรับปรุงประตูโรงเก็บเครื่องบิน กองซ่อมบำรุงอากาศยาน อาคาร 5 ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ค่าเช่าพื้นที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้อหมีกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 72 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496,481.07 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อวัสดุสำนักงานทั่วไป จำนวน 95 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 156,238.73 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library Management System) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 646,825.43 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์สำนักงานอัตโนมัติแบบ IP (IP-PBX) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 513,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน