เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 249,984.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง สบพ.กทม. และศฝบ. หัวหิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 263,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 212,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานปรับปรุง อาคาร 11 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 166,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมปรับเทียบเครื่องมือ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126,795.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 269,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 440,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA40 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 642,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อวัสดุฝึกหลักสูตร APR รุ่นที่ 26-29 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 129,491.40 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
้เช่าสิทธิ์การใช้งานชุดเครื่องมือป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 1 ปี สำหรับองค์กร จำนวน 1 ระบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 288,044.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 380,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออุปกรณ์อะไหล่และเครื่องมือพิเศษ สำหรับจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 857,646.79 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมเครื่องกลึง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 423,440.73 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 328,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน