เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 175,494.98 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร 2 เป็นห้องปฏิบัติเชื่อมโลหะ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 465,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้างก่อสร้าง
ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 184,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติการแบบสามมุมและมีส่วนต่อขยาย (Triple Joint Assembly Workstation) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 369,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติการกลุ่มแบบเข้ามุม (Joint Assembly Workstation) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 337,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำระหว่างตึกอำนวยการและกองซ่อมบำรุงอากาศยาน ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 381,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ปรับปรุงห้องพิมพ์ตำราอาคาร 2 เป็นห้องสำนักงานแผนกทดสอบแบบไม่ทำลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 436,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซ์้ออะไหล่อากาศยานต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 472,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 187,515.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 20 รายการ (ศฝบ.หัวหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,585.25 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 476,225.97 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชานายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรภาคอากาศของสถาบันการบินพลเรือน ในปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 219,885.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังคาโรงเก็บเครื่องบิน ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 317,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อชุดหูฟังสำหรับเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Headset) จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 266,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.