เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างปรับปรุงอาคารคลังน้ำมันอากาศยาน ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 161,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 493,617.75 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องเจียรหินไฟ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องเชื่อม ARC จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 154,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างติดตั้ง Wi-Fi จำนวน 20 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการ ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องสำรองไฟ (Uninterruptible Powrt Suupply (UPS)) ขนาด 10 KVA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลา 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 987,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าซื้อสิทธิ์ฐานข้อมูลนิตยสารออนไลน์ Ookbee จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 299,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
เช่าซื้อสิทธิ์ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO Open Dissertation จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
เช่าซื้อสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO e-book Academic Collection จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ค่าเช่าที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้ง สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,315,696.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 589,815.03 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 177,097.84 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อ NavData สำหรับเครื่องบิน Diamond จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130,647.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.