เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีคัดเลือก

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ Robinson R44 II จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 542,169.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ยกเลิก รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul ใช้ซ่อมเครื่องยนต์ Lycoming จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 3,536,521.20 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก 6,239,750.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
เช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-Line) สบพ.กทม. และ ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 988,680.00 วิธีคัดเลือกเช่า
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,119,200.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างจัดทำนิตยสาร/วารสาร สบพ. ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 1,060,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA42 และDiamond DA40 D จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 797,150.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul ใช้ซ่อมเครื่องยนต์ Lycoming จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 3,536,521.20 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างก่อสร้างอาคารห้องอาหาร ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน โดยวิธีคัดเลือก 1,797,000.00 วิธีคัดเลือกจ้างก่อสร้าง
จ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2561 สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีคัดเลือก 307,090.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา โดยวิธีคัดเลือก 72,000,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์แบบ Robinson R-44 จำนวน 29 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 579,305.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Cessna 172R จำนวน 36 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,672,891.50 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากรและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ของสถาบันการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก 2,750,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบินแบบ Diamond DA40 จำนวน 3ชุดและ Cessna 172 R จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 1,335,360.00 วิธีคัดเลือกจ้าง

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน