เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีคัดเลือก

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA42 และDiamond DA40 D จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 797,150.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul ใช้ซ่อมเครื่องยนต์ Lycoming จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 3,536,521.20 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างก่อสร้างอาคารห้องอาหาร ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน โดยวิธีคัดเลือก 1,797,000.00 วิธีคัดเลือกจ้างก่อสร้าง
จ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2561 สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีคัดเลือก 307,090.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา โดยวิธีคัดเลือก 72,000,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์แบบ Robinson R-44 จำนวน 29 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 579,305.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Cessna 172R จำนวน 36 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,672,891.50 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากรและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ของสถาบันการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก 2,750,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบินแบบ Diamond DA40 จำนวน 3ชุดและ Cessna 172 R จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 1,335,360.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 2,149,993.80 วิธีคัดเลือกซื้อ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1เครื่อง และเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่ต่ำกว่า 45 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 564,000.00 วิธีคัดเลือกเช่า
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบินแบบ Diamond DA42 และ Diamond DA40D จำนวน 5 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 1,385,650.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
เช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-line) สบพ.กทม. และศฝบ.หัวหินจำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 1,078,560.00 วิธีคัดเลือกเช่า
จ้างบริหารงานห้องอาหาร ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีคัดเลือก 10,110,100.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้อชุดเครื่องมือพิเศษถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์(Turbine Engine Tools) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 939,000.00 วิธีคัดเลือกซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน