เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีคัดเลือก

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้อวัสดุฝึกงานทั่วไป จำนวน 36 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 598,023.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ยกเลิกการจ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลา 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินการจัดจ้างใหม่ 987,250.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ยกเลิกการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดเครื่องบินศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่2) โดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินการจัดซื้อใหม่ต่อไป 820,529.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้อระบบกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถเครื่องบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 1 ระบบ(ครั้งที่2) โดยวิธีคัดเลือก 820,529.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างซ่อมอุปกรณ์เอวิโอนิกส์แบบต่างๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 751,700.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างจัดทำนิตยสาร / วารสาร สบพ. ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก 1,050,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลา 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีคัดเลือก 987,250.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้อเครื่่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าชนิดภาคพื้น (Ground Power Unit (GPU)) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 2,134,650.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้อระบบกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดเครื่องบินศูนย์ฝึกการบินหัวหินจำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 820,529.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 รวม 12 เดือน) โดยวิธีคัดเลือก 648,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จัดจ้างทำความสะอาดที่ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีคัดเลือก 1,581,506.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น จ้างทำความสะอาด (สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 8,474,400.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบต่างๆ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 857,852.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีคัดเลือก 2,136,475.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างทำความสะอาด (สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 งาน (ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีคัดเลือก 8,474,400.00 วิธีคัดเลือกจ้าง

 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.