เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีคัดเลือก

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
เช่าใช้สิทธิ์ Microsoft Windows และ Microsoft Office Enterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างเหมาทำรั้วแนวบริเวณศฝบ. หัวหิน โดยวิธีคัดเลือก 633,400.00 วิธีคัดเลือกจ้างก่อสร้าง
จ้างจัดทำนิตยสาร/วารสาร สบพ. ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 1,088,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 920,685.78 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA40 D จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 502,900.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีคัดเลือก 315,650.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากร และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก 27,859,700.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากรและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก 27,859,700.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป จำนวน 36 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,022,569.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ CESSNA 172 R จำนวน 38 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,085,970.82 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 63 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 2,875,329.68 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซ่อมใหญใบพัดเครื่องบินแบบ Diamond DA40 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 850,650.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming แบบ IO-360-M1A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 2,889,000.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
งานควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการและส่ิงก่อสร้างประกอบ สถาบันการบินพลเรือน 24,600,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างซ่อมใหญ่เครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming Model IO-360-M1A จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 1,313,290.00 วิธีคัดเลือกจ้าง

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.