เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีคัดเลือก

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul ใช้ซ่อมเครื่องยนต์ Lycoming จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วยอะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul ใช้ซ่อมเครื่องยนต์ Lycoming IO-360-M1A จำนวน 61 รายการ และอะไหล่เครื่องยนต์ Lycoming IO-360-L2A จำนวน 71 รายการโดยวิธีคัดเลือก 3,536,521.20 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่ 1 มี.ค.63 ถึง 30 ก.ย.63 โดยวิธีคัดเลือก 3,419,075.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างปรับปรุงชุดปฏิบัติการเรดาห์ (สำหรับการควบคุมจราจรทางอากาศ) (ATC Radar Simulator Recondition) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 6,206,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีคัดเลือก 288,900.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 863,115.50 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้อใบพัดเครื่องบินแบบ Constant Speed 3 Blade สำหรับ Diamond DA42NG จำนวน 2 ใบ (3 Blade Constant Speed Propeller for Diamond DA42NG) โดยวิธีคัดเลือก 1,398,918.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้อเครื่องฝึกบินจำลอง Robinson R44 (Robinson R44 Flight Simulator) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 24,400,000.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้อชุดฝึกซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน Lycoming O-320 (Lycoming O-320 Overhaul Set) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 1,230,500.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยวิธีคัดเลือก 5,217,025.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ Robinson R44 II จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 542,169.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ยกเลิก รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul ใช้ซ่อมเครื่องยนต์ Lycoming จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 3,536,521.20 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก 6,239,750.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
เช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-Line) สบพ.กทม. และ ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 988,680.00 วิธีคัดเลือกเช่า
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,119,200.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างจัดทำนิตยสาร/วารสาร สบพ. ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 1,060,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน