เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีคัดเลือก

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป จำนวน 36 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,022,569.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ CESSNA 172 R จำนวน 38 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,085,970.82 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 63 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 2,875,329.68 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซ่อมใหญใบพัดเครื่องบินแบบ Diamond DA40 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 850,650.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming แบบ IO-360-M1A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 2,889,000.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
งานควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการและส่ิงก่อสร้างประกอบ สถาบันการบินพลเรือน 24,600,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างซ่อมใหญ่เครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming Model IO-360-M1A จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 1,313,290.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 61 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,001,132.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 589,700.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
เช่าวงจรสื่อสัญญาณ(Leased-line) สบพ.กทม.และ ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 1,078,560.00 วิธีคัดเลือกเช่า
จ้างเหมาบริหารงานห้องอาหารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน โดยวิธีคัดเลือก 10,336,975.00 วิธีคัดเลือกจ้าง

Prev1 2 3 4 5 6 7
 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.