เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีคัดเลือก

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างจัดทำ Video presentation โดยวิธีคัดเลือก 550,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้อชุดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน ๓ ชุดและลิขสิทธิ์การใช้งานชุดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก 1,097,285.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน EASA โดยวิธีคัดเลือก 5,564,507.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้อชุดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน ๓ ชุด และลิขสิทธิ์การใช้งานชุดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก 1,097,285.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้อใบพัดเฮลิคอปเตอร์ Robinson R-44 (Main Rotor Blade Robinson R-44) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 2,579,500.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2563 สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีคัดเลือก 300,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างจัดทำนิตยสาร/วารสาร สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก 1,055,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
เช่าวงจรสื่อสัญญาณ(Leased-Line)สบพ.กทม.และศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 1,078,560.00 วิธีคัดเลือกเช่า
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA42 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 577,800.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างซ่อมอุปกรณ์เอวิโอนิกส์แบบต่างๆ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,068,930.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน โดยวิธีคัดเลือก 4,764,100.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและการเรียนรู้ สถาบันการบินพลเรือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 10,879,400.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้อใบพัดเครื่องบินแบบ Constant Speed 3 Blade สำหรับ DiamondDA42NG จำนวน 2 ใบ (3 Blade Constant Speed Propeller for Diamond DA42NG) โดยวิธีคัดเลือก 1,398,918.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้อออสซิลโลสโคปดิจิทัลแบบเก็บภาพ(Digital Storage Oscilloscope) จำนวน 30 ชุด วิธีคัดเลือก 584,220.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้อเครื่องฝึกบินจำลอง Robinson R44 (Robinson R44 Flight Simulator) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2) 24,400,000.00 วิธีคัดเลือกซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน