เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีคัดเลือก

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีคัดเลือก 2,136,475.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างทำความสะอาด (สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 งาน (ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีคัดเลือก 8,474,400.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 417,300.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 1,019,999.97 วิธีคัดเลือกซื้อ
เช่าวงจรสื่อสัญญาณ(Leased-Line)สบพ.กทม.,ศฝบ.หัวหิน(ฝั่งแผนกบริการ)และศฝบ.หัวหิน(ฝั่งสนามบิน) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 1,078,560.00 วิธีคัดเลือกเช่า
ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Robinson และ Lycoming จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,020,546.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างขนย้ายมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและการเรียนรู้ โดยวิธีคัดเลือก 3,445,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้อ Education SIM จำนวน 1850 Code โดยวิธีคัดเลือก 740,000.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA42 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 535,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและการเรียนรู้ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2) 10,879,400.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างจัดทำ Video presentation โดยวิธีคัดเลือก 550,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้อชุดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน ๓ ชุดและลิขสิทธิ์การใช้งานชุดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก 1,097,285.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน EASA โดยวิธีคัดเลือก 5,564,507.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้อชุดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน ๓ ชุด และลิขสิทธิ์การใช้งานชุดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก 1,097,285.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้อใบพัดเฮลิคอปเตอร์ Robinson R-44 (Main Rotor Blade Robinson R-44) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 2,579,500.00 วิธีคัดเลือกซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน