เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีคัดเลือก

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming แบบ IO-360-M1A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 2,889,000.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
งานควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการและส่ิงก่อสร้างประกอบ สถาบันการบินพลเรือน 24,600,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างซ่อมใหญ่เครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming Model IO-360-M1A จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 1,313,290.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 61 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,001,132.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 589,700.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
เช่าวงจรสื่อสัญญาณ(Leased-line) สบพ.กทม.และ ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 1,078,560.00 วิธีคัดเลือกเช่า
จ้างเหมาบริหารงานห้องอาหารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน โดยวิธีคัดเลือก 10,336,975.00 วิธีคัดเลือกจ้าง

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน