เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีคัดเลือก

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 2,149,993.80 วิธีคัดเลือกซื้อ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1เครื่อง และเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่ต่ำกว่า 45 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 564,000.00 วิธีคัดเลือกเช่า
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบินแบบ Diamond DA42 และ Diamond DA40D จำนวน 5 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 1,385,650.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
เช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-line) สบพ.กทม. และศฝบ.หัวหินจำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 1,078,560.00 วิธีคัดเลือกเช่า
จ้างบริหารงานห้องอาหาร ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีคัดเลือก 10,110,100.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้อชุดเครื่องมือพิเศษถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์(Turbine Engine Tools) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 939,000.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ พรบ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 จุด รวม 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 256,800.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
เช่าใช้สิทธิ์ Microsoft Windows และ Microsoft Office Enterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างเหมาทำรั้วแนวบริเวณศฝบ. หัวหิน โดยวิธีคัดเลือก 633,400.00 วิธีคัดเลือกจ้างก่อสร้าง
จ้างจัดทำนิตยสาร/วารสาร สบพ. ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 1,088,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 920,685.78 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA40 D จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 502,900.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีคัดเลือก 315,650.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากร และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก 27,859,700.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากรและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก 27,859,700.00 วิธีคัดเลือกจ้าง

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน