เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีคัดเลือก

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ พรบ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 จุด รวม 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 256,800.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
เช่าใช้สิทธิ์ Microsoft Windows และ Microsoft Office Enterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างเหมาทำรั้วแนวบริเวณศฝบ. หัวหิน โดยวิธีคัดเลือก 633,400.00 วิธีคัดเลือกจ้างก่อสร้าง
จ้างจัดทำนิตยสาร/วารสาร สบพ. ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 1,088,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 920,685.78 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA40 D จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 502,900.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีคัดเลือก 315,650.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากร และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก 27,859,700.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากรและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก 27,859,700.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป จำนวน 36 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,022,569.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ CESSNA 172 R จำนวน 38 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,085,970.82 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 63 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 2,875,329.68 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซ่อมใหญใบพัดเครื่องบินแบบ Diamond DA40 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 850,650.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming แบบ IO-360-M1A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 2,889,000.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
งานควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการและส่ิงก่อสร้างประกอบ สถาบันการบินพลเรือน 24,600,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน