เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
331 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 19 รายการ 19/02/2561
332 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการจัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบต่างๆ จำนวน 5 รายการ 18/01/2561
333 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดซื้อใบพัดเครื่องบิน Hartzell Model HC-C2YR-1BFPF7497 จำนวน 3 ชุด 17/01/2561
334 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซล ขนาด 135 แรงม้า สำหรับเครื่องบิน Diamond DA40D( อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 2 เครื่อง 31/01/2561
335 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 42 รายการ 31/01/2561
336 เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดจ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA40D จำนวน 2 ชุด 23/01/2561
337 เผยแพร่่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบต่างๆ จำนวน 5 รายการ 23/01/2561
338 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดซื้อใบพัดเครื่องบิน Hartzell Model HC-C2 YR-1BFPF7477 จำนวน 3 ชุด 23/01/2561
339 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 3 รายการดังนี้ 1. จัดซื้อจ้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS100LLและ JET A-1 ระหว่างวันที่ 16-31 ก.ค.2560 2. จัดซื้อจ้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS100LLและ JET A-1 ระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.2560 3. จัดซื้อจ้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS100LLและ JET A-1 ระหว่างวันที่ 16-31 ส.ค.2560 22/01/2561
340 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 3 รายการ 29/12/2560
341 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 1 รายการ คือรายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 13,000 บีทียู ขนาด 18,000 บีทียูและขนาด 24,000 บีทียู(มีระบบฟอกอากาศ)จำนวน 31 เครื่องพร้อมติดตั้ง 27/12/2560
342 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 รายการดังนี้ 1. จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆแบบสัญญาคงที่แต่ไม่จำกัดปริมาณประจำปี 2561 จำนวน 199 รายการ 2. จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆแบบสัญญาคงที่แต่ไม่จำกัดปริมาณประจำปี 2561 จำนวน 36 รายการ 22/12/2560
343 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 รายการดังนี้ 1. อะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป จำนวน 36 รายการ 2. อะไหล่เครื่องบินแบบ CESSNA 172 R จำนวน 38 รายการ 14/12/2560
344 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระยะที่3 ของสถาบันการบินพลเรือน 14/12/2560
345 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการวัสดุสิ่งพิมพ์ (การเรียนการสอน) จำนวน 19 รายการ 14/12/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน