เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
331 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่อาคาร6(AI)พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ 06/12/2560
332 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานประเภท AVGAS 100LL และJET A-1 ประจำปี 2561 29/11/2560
333 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสม(Feasibility Study) และวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารทีพักบุคคลากร และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ของสถาบันการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารทีพักบุคคลากร และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ของสถาบันการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27/11/2560
334 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 รายการจ้างรักษาความปลอดภัยศูนย์ฝึกการบินขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 14/11/2560
335 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ ชุดฝึกถอดประกอบแมกนีโต (Magneto Disassembly Assembly Training Kit)เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด 10/11/2560
336 เผยแพร่แผนการจัดซื้อตจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 63 รายการ 10/11/2560
337 เผยแพร่แผนการจัดซื้อตจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 02/11/2560
338 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการซื้ออะไหล่ชุดซ่อมสำหรับเครื่องบิน Diamond DA42,DA42 NG และDA40D ประจำปี 2561 30/10/2560
339 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 รายการดังนี้ 1.ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอกาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A1 ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2560 2. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอกาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A1 ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2560 12/10/2560
340 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561รายการซื้อเครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming แบบIO-360-M1A จำนวน 1 เครื่อง 11/10/2560
341 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 จำนวน 3 เรื่อง 1.ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และJET A1 2.เช่าวงจรสื่อสัญญาณ ( Leased-line) สบพ.กทม. และศฝบ. 3.ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming 09/10/2560
342 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่องจัดซื้อน้ำมันอากาศยาน AVGAS 100 LLและ JET A1ระหว่างวันที่ 16-31 ส.ค.2560 03/10/2560
343 เผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง และความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 26/09/2560
344 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 เรื่องดังนี้ 1.ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู, ขนาด18,000 บีทียู และขนาด 24,000 บีทียู(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 31 เครื่องพร้อมติดตั้ง 2.จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2561 18/09/2560
345 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 เรื่องดังนี้ 1.ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 61 รายการ 2.ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 7 รายการ 18/09/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน