เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
316 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ โครงการจัดซื้อระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับอากาศยาน (Basic Hydraulic System For Aircraft Trainer) จำนวน 1 ชุด ในวงเงิน 4,000,000.00 บาท 08/09/2560
317 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดซื้อเครื่องมือสอบเทียบระบบวัดอากาศยาน (AIR DATA TEST SET) จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 9,737,000.00 บาท 08/09/2560
318 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่องจัดซื้อน้ำมันอากาศยาน AVGAS 100 LLและ JET A1ระหว่างวันที่ 16-31 ก.ค.2560 07/09/2560
319 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 5 รายการ 07/09/2560
320 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง จ้างทำประกันภัยอากาศยาน ประจำปี 2561 31/08/2560
321 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 16/08/2560
322 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 17/10/2559
323 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 24/03/2559
324 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 09/09/2558
325 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 09/09/2558

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน