เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
706 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคารายการ จ้างประกันภัยอากาศยานจำนวน 33 ลำ ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.ทิพยประกันภัย(มหาชน) เสนอราคาเป็นเงิน 12,791,903.50 บาท 23/09/2559
707 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคารายการ จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาปีที่ 2 ,3 และ4 ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เสนอราคาเป็นเงิน 380,250.-บาท 16/09/2559
708 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มายื่นซองเสนอราคารายการ จ้างเหมาบริหารงานห้องอาหาร ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ คือ บุญฑาทิพย์ ฟู๊ด แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคาเป็นเงิน 275.-บาท/คน/วัน 16/09/2559
709 บัญชีเปรียบเทียบราคารายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีพิเศษ 09/09/2559
710 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มายื่นซองเสนอราคารายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีพิเศษ 09/09/2559
711 บัญชีเปรียบเทียบราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินสำหรับอุปกรณ์ Avionic จำนวน 9 รายการ โดยวิธีสอบราคา 09/09/2559
712 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มายื่นซองเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินสำหรับอุปกรณ์ Avionic จำนวน 9 รายการ โดยวิธีสอบราคา 09/09/2559
713 บัญชีเปรียบเทียบราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป Robinson R-44 และ Lycoming จำนวน 17 รายการ โดยวิธีสอบราคา 07/09/2559
714 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มายื่นซองเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป Robinson R-44 และ Lycoming จำนวน 17 รายการ โดยวิธีสอบราคา 07/09/2559
715 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคารายการ จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559จำนวน 603 คน โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.ทิพยประกันภัย (มหาชน) เสนอราคา 226,125.-บาท 06/09/2559
716 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคารายการเช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-Line) สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ และเช่าวงจรสื่อสัญญาณ(Leased-Line) ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 31/08/2559
717 บัญชีเปรียบเทียบราคารายการเช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-Line) สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบและเช่าวงจรสื่อสัญญาณ(Leased-Line) ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 31/08/2559
718 บัญชีเปรียบเทียบราคารายการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา 16/08/2559
719 รายชื่อบริษัท/ห้างร้าน ผู้มายื่นซองสอบราคารายการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา 16/08/2559
720 บัญชีเปรียบเทียบราคารายการ จ้างปรับปรุงอาคาร 15 ณ สบพ.กทม. โดยวิธีสอบราคา 05/08/2559

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน