เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
691 รายชื่อบริษัททีเชิญเสนอราคารายการจัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 32 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,317,442.85 บาท 28/09/2559
692 รายชื่อบริษัทที่ยื่นซองเสนอราคาจ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบินแบบ Diamond DA40 CS ใบพัด Hartzell Model HC-C2YR-1BF/F7497 จำนวน 2 ชุด วิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 785,550.-บาท 27/09/2559
693 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคารายการ จ้างประกันภัยอากาศยานจำนวน 33 ลำ ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.ทิพยประกันภัย(มหาชน) เสนอราคาเป็นเงิน 12,791,903.50 บาท 23/09/2559
694 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคารายการ จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาปีที่ 2 ,3 และ4 ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เสนอราคาเป็นเงิน 380,250.-บาท 16/09/2559
695 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มายื่นซองเสนอราคารายการ จ้างเหมาบริหารงานห้องอาหาร ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ คือ บุญฑาทิพย์ ฟู๊ด แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคาเป็นเงิน 275.-บาท/คน/วัน 16/09/2559
696 บัญชีเปรียบเทียบราคารายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีพิเศษ 09/09/2559
697 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มายื่นซองเสนอราคารายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีพิเศษ 09/09/2559
698 บัญชีเปรียบเทียบราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินสำหรับอุปกรณ์ Avionic จำนวน 9 รายการ โดยวิธีสอบราคา 09/09/2559
699 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มายื่นซองเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินสำหรับอุปกรณ์ Avionic จำนวน 9 รายการ โดยวิธีสอบราคา 09/09/2559
700 บัญชีเปรียบเทียบราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป Robinson R-44 และ Lycoming จำนวน 17 รายการ โดยวิธีสอบราคา 07/09/2559
701 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มายื่นซองเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป Robinson R-44 และ Lycoming จำนวน 17 รายการ โดยวิธีสอบราคา 07/09/2559
702 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคารายการ จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559จำนวน 603 คน โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.ทิพยประกันภัย (มหาชน) เสนอราคา 226,125.-บาท 06/09/2559
703 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคารายการเช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-Line) สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ และเช่าวงจรสื่อสัญญาณ(Leased-Line) ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 31/08/2559
704 บัญชีเปรียบเทียบราคารายการเช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-Line) สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบและเช่าวงจรสื่อสัญญาณ(Leased-Line) ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 31/08/2559
705 บัญชีเปรียบเทียบราคารายการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา 16/08/2559

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน