เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
691 ผู้ยื่นซองเสนอราคาการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 จำนวน 283 เครื่อง เลขที่ 3/2559 29/02/2559
692 ผู้ยื่นซองเสนอราคาการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 24 เครื่อง เลขที่ 2/2559 29/02/2559
693 ผู้ยื่นซองเสนอราคาการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้ามาบริการรักษาความสะอาดภายในบริวณศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2559 เลขที่ 1/2559 29/02/2559
694 บัญชีเปรียบเทียบราคารายการ ซื้อเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 29/02/2559
695 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการ ซื้อเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา 25/02/2559
696 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการ จ้างบริหารงานห้องอาหาร ศฝบ.หัวหิน เดือน ตค. - พย. 58 (2เดือน) โดยวิธีพิเศษ คือ บุณฑาทิพย์ ฟูด แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 1,912,350.- บาท 30/09/2558
697 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการจ้างบริหารงานห้องอาหาร ศฝบ.หัวหิน เดือน ธค.58-กย.59 (10เดือน) โดยวิธีพิเศษ คือ บุญฑาทิพย์ ฟูด แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 9,548,275.- บาท 24/11/2558
698 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการ จัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับDiamond DA40 (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 3 เครื่อง คือ บจก.เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส เสนอราคา 5,880,000.-บาท 22/12/2558
699 ผู้ยื่นซองเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ประจำปี 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เสนอราคา 22,933,647.- บาท 09/10/2558
700 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการ ซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวโดยการฉายรังสี(Radio Graphy Test)เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท ซี.วี.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 16,665,250.-บาท 04/03/2559
701 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการ ซื้อประกันภัยอาคารของ สบพ.กทม.และศฝบ.หัวหิน ปี 2559 โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 211,358.17 บาท 15/01/2559
702 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2559 คือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เสนอราคา 1,316,568.-บาท 19/10/2558
703 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 148 รายการ โดยวิธีพิเศษ ตือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 10,015,278.65 บาท 15/01/2559
704 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 13 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยนแอร์โร่สเปซเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 2,091,607.11 บาท 02/02/2559
705 ผู้ยื่นซองเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 21 รายการ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 2 รายดังนี้ 1. บจก.เอเชี่ยนแอร์โร่สเปซเซอร์วิส เสนอราคา 1,259,925.-บาท 2. บจก.นีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 767,945.-บาท 01/12/2558

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.