เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
691 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มายื่นซองสอบราคา รายการซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์ และกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 8 รายการ 16/01/2560
692 ตารางเปรียบเทียบราคาการเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์สำหรับ Overhaul จำนวน 68 รายการ โดยวิธีพิเศษ 13/01/2560
693 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์สำหรับ Overhaul จำนวน 68 รายการ โดยวิธีพิเศษ 13/01/2560
694 ตารางเปรียบเทียบราคารายการ ซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ (Three Dimensional Printer) จำนวน 1 เครื่อง 11/01/2560
695 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มายื่นซองเสนอราคารายการ ซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ (Three Dimensional Printer) จำนวน 1 เครื่อง 11/01/2560
696 ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบทั่วไป แบตเตอรี่, SPARK PLUG และ Tire จำนวน 10 รายการ 11/01/2560
697 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่ยื่นซองเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบทั่วไป แบตเตอรี่, SPARK PLUG และ Tire จำนวน 10 รายการ 11/01/2560
698 บริษัทที่ยื่นซองเสนอราคารายการ จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบินแบบ Diamond DA40 ยี่ห้อ MT แบบ MTV-6-A/187-129 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 620,000.00 บาท 06/01/2560
699 รายชื่อที่เชิญเสนอราคารายการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบินหัวหินประจำปีงบประมาณ 2560 คือ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอราคาเป็นเงิน 1,898,820.00 บาท 06/01/2560
700 รายชื่อที่ยื่นซองเสนอราคารายการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบินขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2560 คือ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอราคาเป็นเงิน 530,520.00 บาท 06/01/2560
701 บริษัทที่ยื่นซองเสนอราคารายการ จัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับ Diamond DA40 (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 7,836,680.00 บาท 06/01/2560
702 ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคารายการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปี 2560 โดยวิธีสอบราคา 30/12/2559
703 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มายื่นซองเสนอราคารายการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปี 2560 โดยวิธีสอบราคา 30/12/2559
704 รายชื่อบริษัทที่ยื่นซองเสนอราคา รายการจ้างตัดชุดเครื่องแบบชุดปกติและผ้าเครื่องแบบชุดเฉพาะกิจประจำปี 2559 โดยวิธีพิเศษคือ 1. บริษัท ยูเนียนการ์เม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 217,920.-บาท 2. บริษัท วัฒนาฟุตแวร์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 33,030.90 บาท 30/12/2559
705 รายชื่อบริษัทที่ยื่นซองเสนอราคา รายการอะไหล่อากาศยานแบบ Diamond รายการชุดซ่อม 600 ชม. , ชุดซ่อม 900 ชม. และชุดซ่อม 1200 ชม. และชุดซ่อม 1500 ชม. จำนวน 71 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 3,882,723.98 บาท 30/12/2559

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน