เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
811 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการ ซื้อประกันภัยอาคารของ สบพ.กทม.และศฝบ.หัวหิน ปี 2559 โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 211,358.17 บาท 15/01/2559
812 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2559 คือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เสนอราคา 1,316,568.-บาท 19/10/2558
813 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 148 รายการ โดยวิธีพิเศษ ตือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 10,015,278.65 บาท 15/01/2559
814 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 13 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยนแอร์โร่สเปซเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 2,091,607.11 บาท 02/02/2559
815 ผู้ยื่นซองเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 21 รายการ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 2 รายดังนี้ 1. บจก.เอเชี่ยนแอร์โร่สเปซเซอร์วิส เสนอราคา 1,259,925.-บาท 2. บจก.นีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 767,945.-บาท 01/12/2558

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน