เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
421 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ เช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-Line) สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ และเช่าวงจรสื่อสัญญาณ(Leased-Line) ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ ดังนี้ 1.บจก.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (มหาชน) 2.บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต 3.บจก.ซีเอส ล็อกซอินโฟ (มหาชน) 31/08/2559
422 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคา รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา 16/08/2559
423 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคา รายการจ้างปรับปรุงอาคาร 15 ณ สบพ.กทม. โดยวิธีสอบราคา 05/08/2559
424 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้รับแบบสอบราคารายการ จ้างปรับปรุงทาสีภายนอกตึกอำนวยการ อาคาร 1 สบพ.กทม. โดยวิธีสอบราคา 05/08/2559
425 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคารายการ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา 05/08/2559
426 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคา รายการซื้ออะไหล่อากาศยานแบบทั่วไป แบตเตอรี่, Lycoming, Robinson R-44 และ Tire จำนวน 24 รายการ โดยวิธีสอบราคา 01/08/2559
427 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 9 เครื่อง รวม 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.คอมเทรดดิ้ง 29/07/2559
428 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานและลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2559 โดยวิธีสอบราคา 07/07/2559
429 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคารายการซื้อโต๊ะบรรยายสำหรับนักศึกษา จำนวน 45 ตัว และเก้าอี้สำนักงานสำหรับห้องบรรยาย จำนวน 45 ตัว โดยวิธีสอบราคา 30/06/2559
430 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคารายการซื้อโต๊ะบรรยายสำหรับนักศึกษา จำนวน 45 ตัว และเก้าอี้สำนักงานสำหรับห้องบรรยาย จำนวน 45 ตัว โดยวิธีสอบราคา 30/06/2559
431 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคารายการซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน Aeroshell Oil W 120 (SAE J – 1899) จำนวน 7 ถัง โดยวิธีสอบราคา 30/06/2559
432 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จัดเช่าใช้สิทธิ Microsoft Windows และMicrosoft Office Enterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลางของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ 1.หจก.อีคอมซัพพลาย 2.บมจ.เอสวีโอเอ(มหาชน) 24/06/2559
433 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 4 จุด รวม 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.ดิแอสเทอริสก์ โซลูชั่นส์ 24/06/2559
434 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบินหัวหิน เพิ่มเติม 2 นาย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ (เริ่ม 1 ธค.ถึง 30 กย.59) คือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 21/06/2559
435 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคารายการ จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก จำนวน 17 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา 16/06/2559

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.