เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา อะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2567
2 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 04/06/2567
3 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา อัพเดตลิขสิทธิ์ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Part-66 แบบแก้ไขได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2567
4 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา ค่าติดตั้งเครือข่าย Centralized Management และ Centralized Log จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 21/05/2567
5 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย ณ สบพ.กทม. และ ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 21/05/2567
6 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา นายจ้างผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2565 สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีคัดเลือก 08/05/2567
7 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA40 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567
8 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคารายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 02/04/2567
9 รายชื่อผู้รับซองเอกสารประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการสะเต็มด้านการบิน (Aeronautics STEM Laboratory) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2567
10 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้อง Data Center สบพ.กทม. จำนวน 4 รายการประกอบด้วย จ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย , อุปกรณ์ป้องกันและตรวจรับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีคัดเลือก 13/03/2567
11 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคาจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดียวสำหรับฝึกบิน (SINGLE ENGINE HELICOPTER FOR FLIGHT TRAINING) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2567
12 เชิญ บมจ.เออาร์ไอพี เสนอราคาเช่าระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2567
13 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 29/02/2567
14 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2566 สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567
15 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคาจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ (trainer) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 21/02/2567

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน