เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
391 บริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ จัดเช่าใช้สิทธิ Microsoft Windows และMicrosoft OfficeEnterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลางของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 ระบบจำนวน 2 รายดังนี้ 1. บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหาชน) 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีคอมซัพพลาย 04/08/2560
392 บริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 16-30 มิ.ย.60 โดยวิธีกรณีพิเศษคือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 01/08/2560
393 บริษัทที่รับแบบสอบราคารายการ จัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน 33 รายการ 31/07/2560
394 บริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 1-15 มิ.ย.60 โดยวิธีกรณีพิเศษคือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 31/07/2560
395 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคา รายการจ้างปรับปรุงพื้นภายในโรงเก็บเครื่องบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 1 แห่ง 18/07/2560
396 บริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 16-31 พ.ค.60 วิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 12/07/2560
397 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 30 รายการ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 3 รายดังนี้ 1.บจก.เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส 2.บจก.นีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 3.บจก.ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 12/07/2560
398 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 3 รายดังนี้ 1.บจก.เอเชี่ยน แอร์โรสเปช เซอร์วิส 2.บจก. นีโอเทค อินเตอร์เนขั่นแนล 3.บจก.ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 12/07/2560
399 บริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 6 รายดังน้ี้ 1.บจก.เอวิเอชั่น อีควิปเม้นท์ 2.บจก.เอเชี่ยน แอโร่สเปสเซอร์วิส 3.บจก.นีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 4.บจก.ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 5.บจก.โอแพน(ประเทศไทย) 6.บจก.เอวิเอชั่นเบส 05/07/2560
400 บริษัทที่เชิญซองเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค.60 วิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 16/06/2560
401 บริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 16-30 เม.ย.60 วิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 16/06/2560
402 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 1-15 เม.ย.60 วิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 16/06/2560
403 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคา รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ 15/06/2560
404 บริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 4 จุด รวม 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 2 รายดังนี้ 1.บจก.ทรีโอเควส 2.บจก.ไซเบอร์ โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส 15/06/2560
405 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 16-31มี.ค.60 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บจก.ปตท.(มหาชน) 09/06/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน