เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
391 บัญชีรายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคารายการจัดซื้อวัสดุงานพิมพ์(การเรียนการสอน) โดยทำสัญญาซื้อขายแบบ Open Contract ประจำปี 2560 03/10/2559
392 บัญชีรายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคา รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการประจำปี 2560 โดยวิธีสอบราคา 29/09/2559
393 บัญชีรายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคา รายการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้ามาบริการรักษา ความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบินหัวหินประจำปี 2560 โดยวิธีสอบราคา 29/09/2559
394 รายชื่อบริษัททีเชิญเสนอราคารายการจัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 32 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส จำกัด 28/09/2559
395 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคาจ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบินแบบ Diamond DA40 CS ใบพัด Hartzell Model HC-C2YR-1BF/F7497 จำนวน 2 ชุด วิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 27/09/2559
396 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จ้างประกันภัยอากาศยานจำนวน 33 ลำ ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.ทิพยประกันภัย(มหาชน) 23/09/2559
397 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาปีที่ 2 ,3 และ4 ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) 16/09/2559
398 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จ้างเหมาบริหารงานห้องอาหาร ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.คุณวิลาวัลย์ พลจันทร์ 2. บริษัท ดวงใส แมนเนจเม้นท์ จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยน เอฟ แอนด์ บี 4.บุญฑาทิพย์ ฟู๊ด แอนด์ เซอร์วิส 16/09/2559
399 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 7 รายดังนี้ 1.บจก.นีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล , 2.บจก.เอวีเอชั่น เบส (สนง.ใหญ่) , 3.บจก.ศรีวิวัฒน์แอนด์พาร์ทเนอร์ ,4.บจก.เอวิเอชั่น อีควิปเมนท์ ,5.บจก.แอโร พาร์ท ซิสเต็ม , 6. บจก.โกเบิล เอวิเอชั่น ,7.บจก.มาร์ช เอวิเอชั่น 09/09/2559
400 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินสำหรับอุปกรณ์ Avionic จำนวน 9 รายการ โดยวิธีสอบราคา 09/09/2559
401 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป Robinson R-44 และ Lycoming จำนวน 17 รายการ โดยวิธีสอบราคา 07/09/2559
402 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 603 คนโดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 06/09/2559
403 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ เช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-Line) สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ และเช่าวงจรสื่อสัญญาณ(Leased-Line) ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ ดังนี้ 1.บจก.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (มหาชน) 2.บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต 3.บจก.ซีเอส ล็อกซอินโฟ (มหาชน) 31/08/2559
404 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคา รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคา 16/08/2559
405 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคา รายการจ้างปรับปรุงอาคาร 15 ณ สบพ.กทม. โดยวิธีสอบราคา 05/08/2559

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.