เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
361 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming แบบ IO-360-M1A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือกดังนี้ 1. บจก.ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 2. บจก.นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 3.บจก.เอวิเอชั่นอีควิปเมนท์ ซัพพลายเออร์ 4. บจก.เอวีเอชั่น เบส 5.บจกโกลเบิล เอวิเอชั่น 6.บจก.เควี เอวิเอชั่น 7.บจก.จีเมติกส์ 20/11/2560
362 บริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ จัดจ้างประกันภัยอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ Robinson R44 (HS-TZO) จำนวน 1 ลำ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด( มหาชน) 14/11/2560
363 บริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับDiamond DA42 (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด 14/11/2560
364 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบรายการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ฝึกการบิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2560
365 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 16-30 ก.ย.60 วิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 10/11/2560
366 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย.60 วิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 10/11/2560
367 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 61 รายการ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเวอร์ซี 2.บริษัท เอวิเอชั่น เบส จำกัด 3. บริษัท นีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4.บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 5. บริษัท ดีวอน จำกัด 6. บริษัท เอวิเอชั่น อีควิปเมนท์ ซัพพลายเออร์ จำกัด 01/11/2560
368 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ อะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเวอร์ซี 2.บริษัท เอวิเอชั่น เบส จำกัด 3. บริษัท นีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4.บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 5. บริษัท ดีวอน จำกัด 6. บริษัท เอวิเอชั่น อีควิปเมนท์ ซัพพลายเออร์ จำกัด 30/10/2560
369 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming Model IO-360-M1A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 2 บริษัท ดังนี้ 1. บริษัท เอ็ม พี เอวิเอชั่น เซอร์วิส จำกัด 2. บริษัท เควี เอวิเอชั่น จำกัด 30/10/2560
370 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มาขอรับเอกสาร ซื้อหนังสือประกอบการเรียนของศิษย์การบิน รุ่น AP-111,AP-112,AP-113,AP-114 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/10/2560
371 บริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายใน ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ องค์การสงเคาะห์ทหารผ่านศึก 17/10/2560
372 บริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายใน สบพ.กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ องค์การสงเคาะห์ทหารผ่านศึก 11/10/2560
373 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มาขอรับเอกสาร จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายใน สบพ.กทม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/10/2560
374 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล 2. โรงพยาบาล บางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 06/10/2560
375 รายชื่อบริษัทที่มารับแบบสอบราคารายการ ซื้อเครื่องเจียรผสม สายพาน/วงกลม ( Combination Disc/Belt Sander) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง 04/10/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน