เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
376 บริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 06/03/2560
377 บริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 16-31 ธันวาคม 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 06/03/2560
378 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคา รายการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 03/03/2560
379 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคา รายการ ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 7 รายการ 23/02/2560
380 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคารายการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA(ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens) จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ จำนวน 10 เครื่อง 03/02/2560
381 บริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 16-31 ต.ค.59 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 02/02/2560
382 บริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 1-15 ต.ค.59 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 02/02/2560
383 บริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 1-15 ธ.ค.59 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 30/01/2560
384 บริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 16-30พ.ย.59 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 30/01/2560
385 บริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ย.59 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 30/01/2560
386 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคา รายการซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อกจำนวน 17 เครื่อง พร้อมติดตั้ง สบพ.กทม.(ครั้งที่2) 20/01/2560
387 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคารายการ ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Cessna 172R จำนวน 25 รายการ โดยวิธีสอบราคา 18/01/2560
388 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป จำนวน 31 รายการ โดยวิธีสอบราคา 18/01/2560
389 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคา รายการซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์ และกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 8 รายการ 16/01/2560
390 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์สำหรับ Overhaul จำนวน 68 รายการ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 11 รายดังนี้ 1.บริษัท อโดเรีย จำกัด 2.หจก.สถาพร เทรดดิ้งกรุ๊ป 3.บจก.นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 4.บจก.เอวีเอชั่น เบส 5.บจก.เอวิเอชั่น อิควิปเมนท์ ซัพพลายเออร์(ประเทศไทย) 6.บจก.ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 7.บจก.ภูมิ อินเตอร์เนชั่นแนล 8.ลจก.แกร์น ดิจิตอล 9.บจก.ดีวอนส์ 10.บจก.โอแพน(ประเทศไทย) 11.บจก.อติกานต์ 13/01/2560

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.