เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
376 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ จ้างทำประกันภัยอากาศยาน ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) 2. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) 03/10/2560
377 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ เช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-line) สบพ.กทม.และศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน) 2. บริษัท ทรูอินเตอร์เน็ต จำกัด 3.บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) 03/10/2560
378 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จ้างเหมาบริหารงานห้องอาหารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 3 ราย คือ 1. บริษัท ดวงใส แมนเนจเม้นท์ จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยน เอฟ แอนด์ บี 3. บุญฑาทิพย์ ฟู๊ด แอนด์ เซอร์วิส 03/10/2560
379 บริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 8 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด 27/09/2560
380 บริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 6 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด 27/09/2560
381 รายชื่อบริษัททีมารับแบบสอบราคารายการ ซื้อชุดเครื่องมือพิเศษถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Turbine Engine Tools) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 26/09/2560
382 รายชื่อบริษัทที่มารับแบบสอบราคารายการจัดซื้อ ชุดทดลองปฏิบัติการวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Experiment Trainer) จำนวน 20 ชุด 26/09/2560
383 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคา รายการซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 21/09/2560
384 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคารายการ ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing Machine) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 21/09/2560
385 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคารายการ ซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ (ขนาดความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านพิกเซล) จำนวน 5 เครื่อง 19/09/2560
386 บริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคารายการ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA (ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens)จำนวน 9 เครื่อง 19/09/2560
387 บริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคา รายการซื้อเครื่องพ่นทราย ระบบ Pressure(Pressure Blast Machine) จำนวน 1 เครื่อง 08/09/2560
388 บริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการ จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด 05/09/2560
389 รายชื่อบริษัทที่มารับแบบสอบราคารายการ จัดซื้อชุดหูฟัง (Headset) จำนวน 50 ชุด 10/08/2560
390 บริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 9 เครื่อง รวม 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 2 รายดังนี้ 1.บริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีคอมซัพพลาย 04/08/2560

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน