เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
361 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำรวจ จัดทำผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการใช้ที่ราชพัสดุบริเวณที่ตั้งศูนย์ฝึกการบิน ณ ท่าอากศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 11 ราย ดังนี้ 1. บริษัท สแปน จำกัด 2. บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3. บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด 4. บริษัท แอเรีย จำกัด 5. บริษัท สถาปนิก หนึ่งร้อยสิบ จำกัด 6. บริษัท ฟิวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด 7. บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 8. บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จำกัด 9. บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด 10. บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟลชั่น จำกัด 11. บริษัท วอเทค อาคิเทค จำกัด 30/05/2560
362 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาผู้ประเมินภายนอก เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 30/05/2560
363 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคา รายการซื้อหนังสือประกอบการเรียนของศิษย์การบิน จำนวน 6 รายการ 25/05/2560
364 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคา รายการจัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบต่างๆ จำนวน 13 รายการ 22/05/2560
365 รายชื่อบริษัท/โรงพยาบาลที่เชิญเสนอราคารายการ จ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาก่อนเข้าเรียน ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ จำนวน 5 รายดังนี้ 1.โรงพยาบาล มิชชั่น 2.บจก. แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ 3.โรงพยาบาล พญาไท 2 4.โรงพยาบาล เปาโลเมโมเรียล 5.โรงพยาบาล บางประกอก 9 08/05/2560
366 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจ้างMaintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระบบจ้างMaintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระบบสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด 03/05/2560
367 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 61 รายการ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 5 รายดังนี้ 1. บจก.เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส 2.บจก.ภูมิอินเตอร์ เนชั่นแนล 3.บจก.สถาพร เทรดดิ้ง 4.บจก.ดีวอนส์ 5.บจก.โอแพน(ประเทศไทย) 03/05/2560
368 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคา รายการซื้อตำราหนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีสอบราคา 27/04/2560
369 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 57 รายการ โดยวิธีพิเศษ ดังนี้ 1.บจก.นีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 2.บจก.เอวิเอชั่นควิปเมนท์ ซัพพลายเออร์ 3.บจก.เอวิเอชั่น เบส(สนง.ใหญ่) 4.บจก.อโดเรีย 5.บจก.ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 6.บจก.พรีเมียร์ แอร์โร่ 7.บจก.แอร์สเปซ 8.บจก.เอเชี่ยน แอร์โสเปซ 9.บจก.เอ็นเอเอส เอวิเอชั่น(ประเทศไทย) 10.บจก.ภัทรกฤติ 11 11.บจก.ไนน์เวส เอ็นจิเนียริ่ง 05/04/2560
370 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคา รายการจัดจ้างจัดทำระบบงานของศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน (iTrain) จำนวน 1 ระบบ 05/04/2560
371 บริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้อเครื่องประสานด้วยความร้อนและสร้างภาวะสูญญากาศ (Aircraft Hotbond Equipment) เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จำกัด 29/03/2560
372 บริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 24/03/2560
373 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคา รายการจ้างจัดทำนิตยสาร/วารสาร สบพ. ประจำปี 2560 จำนวน 4 ฉบับ (พิมพ์ 4,000 เล่มต่อฉบับ) 22/03/2560
374 บริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 15/03/2560
375 บริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 06/03/2560

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.