เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีพิเศษ

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 10 รายการ 760,395.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดเช่าใช้สิทธิ Microsoft Windows และMicrosoft Office Enterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลางของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 ระบบ 267,500.00 วิธีพิเศษเช่า
จัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาก่อนเข้าเรียน จำนวน 1000 คน 350,000.00 วิธีพิเศษจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 40 รายการ 1,884,925.00 วิธีพิเศษซื้อ
ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับ Diamond DA42 จำนวน 6 เครื่อง 11,640,000.00 วิธีพิเศษซื้อ
ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond รายการชุดซ่อม 600 ชม. จำนวน 24 รายการ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำอะไหล่อากาศยานประเภทส่งคืนอะไหล่เดิม 1,068,100.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดจ้างระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ระบบ 214,000.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond รายการชุดซ่อม 1200 ชม. จำนวน 14 รายการ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำอะไหล่อากาศยานประเภทส่งคืนอะไหล่เดิม 511,290.00 วิธีพิเศษซื้อ
อะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 27 รายการ 1,693,622.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอนของศิษย์การบิน AP-93 จำนวน 6 รายการ 206,720.00 วิธีพิเศษซื้อ
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA42 แบบ MTV-6-A-C-F/CF 187-129 S/N 070940 และ S/N 070941 จำนวน 2 ชุด 525,000.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond รายการชุดซ่อม 900 ชม. พร้อมชำระเงินค่ามัดจำอะไหล่อากาศยานประเภทส่งคืนอะไหล่เดิม 254,580.00 วิธีพิเศษซื้อ
ประกาศราคากลางซื้อใบพัดเครื่องบิน Diamond DA42 จำนวน 2 ชุด 1,333,000.00 วิธีพิเศษซื้อ
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Non-Radar (สำหรับการควบคุมจราจรทางอากาศ) จำนวน 1 ห้อง 3,700,000.00 วิธีพิเศษจ้าง
จ้างประกันอัคคีภัยอาคารของ สบพ. กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน 225,450.00 วิธีพิเศษจ้าง

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน