เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีพิเศษ

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จัดซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวโดยการฉายรังสี (Radio Graphy Test) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 16,670,600.00 วิธีพิเศษซื้อ
จ้างซ่อมใหญ่เฮลิคอปเตอร์แบบ Robinson R-44 Raven II S/N 13103 เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน HS-TZO จำนวน 1 ลำ 16,020,600.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 13 รายการ 1,954,773.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดทำประกันอัคคีภัยอาคารของ สบพ. กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน(หัวหิน) ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี 211,852.89 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 148 รายการ 10,069,281.55 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับ Diamond DA40 (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 3 เครื่อง 5,717,700.00 วิธีพิเศษซื้อ
จ้างบริหารห้องอาหาร ศฝบ.หัวหิน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 รวม 10 เดือน 9,548,275.00 วิธีพิเศษจ้าง
จ้างบริหารห้องอาหาร ศฝบ.หัวหิน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 รวม 2 เดือน 1,912,350.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 21 รายการ 919,640.00 วิธีพิเศษซื้อ
ซื้อใบพัดเครื่องบิน Hartzell Model HC-C2YR-1BF/F7497 จำนวน 3 ใบ 2,640,000.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดจ้างประกันภัยอากาศยาน จำนวน 38 ลำ ประจำปีงบประมาณ 2559 23,339,679.00 วิธีพิเศษจ้าง
ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming Model IO-360-M1A จำนวน 3 เครื่อง 9,309,000.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond รายการ ชุดซ่อม 600 ชม. และชุดซ่อม 900 ชม. จำนวน 9 รายการ (รวมค่ามัดจำส่งคืนอะไหล่เดิม) พร้อมชำระเงินค่า มัดจำอะไหล่อากาศยานประเภทส่งคืนอะไหล่เดิม จำนวน 4 รายการ 1,573,607.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดจ้างซ่อม Servo Assembly จำนวน 1 EA และ Governor Assembly จำนวน 1 EA 280,000.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน ( Aeroshell Diesel Ultra 5W-30 ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร) จำนวน 240 ขวด/ลิตร 187,200.00 วิธีพิเศษซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน