เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีพิเศษ

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 19 รายการ โดยวิธีพิเศษ 452,021.50 วิธีพิเศษซื้อ
จัดจ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 219,885.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ LYCOMINGและ TIRE จำนวน 3 รายการ โดยวิธีพิเศษ 428,963.00 วิธีพิเศษซื้อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร สบพ.กทม. ประจำปี 2560จำนวน 274 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 324,450.00 วิธีพิเศษจ้าง
จ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาก่อนเข้าเรียน ประจำปี 2560 350,000.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 57 รายการ โดยวิธีพิเศษ 2,524,476.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้อเครื่องประสานด้วยความร้อนและสร้างภาวะสูญญากาศ (Aircraft Hotbond Equipment) เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 3,911,920.00 วิธีพิเศษซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul จำนวน 68 รายการ โดยวิธีพิเศษ 2,677,581.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 61 รายการ โดยวิธีพิเศษ 3,811,249.05 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond รายการ ชุดซ่อม 600 ชม.,ชุดซ่อม 900 ชม. , ชุดซ่อม 1200 ชม. และชุดซ่อม 1500 ชม. จำนวน 71 รายการ โดยวิธีพิเศษ 3,882,723.98 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษ 1,137,500.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับ Diamond DA40 (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 4 เครื่อง 7,840,097.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับ Diamond DA42 (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 8,200,049.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบชุดปกติและผ้าเครื่องแบบชุดเฉพาะกิจประจำปี 2559 250,950.90 วิธีพิเศษจ้าง
จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 12 รายการ 855,828.80 วิธีพิเศษซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน