เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีพิเศษ

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้ามาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบินแห่งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี2558 276,000.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับ Diamond DA40 แบบ TAE125-02 (Centurion 2.0) จำนวน 2 เครื่อง 3,828,000.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดจ้างปรับปรุงชุดปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศระบบ 3D จำนวน 1 ชุด 15,840,000.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดจ้างปรับปรุงชุดปฏิบัติการเรดาร์ (สำหรับควบคุมจราจรทางอากาศ) จำนวน 1 แห่ง 6,500,000.00 วิธีพิเศษจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 55 รายการ 3,082,787.70 วิธีพิเศษซื้อ
จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้ามาบริการรักษาความสะอาดภายในบริเวณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 1 เดือน 319,025.08 วิธีพิเศษจ้าง
จ้างทำประกันภัยอากาศยาน จำนวน 35 ลำ ประจำปีงบประมาณ 2558 27,054,292.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดจ้างระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนบริหารองค์กรของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 ระบบ 9,450,000.00 วิธีพิเศษจ้าง
จ้างเหมาบริหารงานห้องอาหาร ศูนย์ฝึกการบิน 6,463,050.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบชุดปกติและผ้าเครื่องแบบชุดเฉพาะกิจประจำปี 2557 218,090.90 วิธีพิเศษซื้อ
ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond รายการชุดซ่อม 24 รายการ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำอะไหล่อากาศยานประเภทส่งคืนอะไหล่เดิม 13 รายการ 1,998,761.00 วิธีพิเศษซื้อ
จ้างซ่อมใบพัดเครื่องบิน Diamond DA40 จำนวน 2 ชุด 502,900.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับ Diamond DA40 จำนวน 3 เครื่อง 5,220,000.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์หน้าลายไม้(ชนิดไม่มีถาดวางคีย์บอร์ด) จำนวน 70 ตัว 213,465.00 วิธีพิเศษซื้อ
ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond รายการชุดซ่อม 600 ชม. จำนวน 24 รายการ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำอะไหล่อากาศยานประเภทส่งคืนอะไหล่เดิม 1,724,400.00 วิธีพิเศษซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน