เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีพิเศษ

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างซ่อมใหญ่เฮลิคอปเตอร์แบบ Robinson R-44 Raven II S/N 13356 เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน HS-TZQ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีพิเศษ 15,204,700.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดจ้างประกันภัยอากาศยาน จำนวน 33 ลำ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ 14,907,653.45 วิธีพิเศษจ้าง
จ้างเหมาบริหารงานห้องอาหาร ศูนย์ฝึกการบิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีพิเศษ 10,371,625.00 วิธีพิเศษจ้าง
เช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-Line) สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ และเช่าวงจร สื่อสัญญาณ (Leased-Line) ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ 1,065,720.00 วิธีพิเศษเช่า
จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาปีที่ 2,3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิธีพิเศษ 380,250.00 วิธีพิเศษซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีพิเศษ 360,804.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 32 รายการ โดยวิธีพิเศษ 1,317,442.85 วิธีพิเศษซื้อ
จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 603 คน โดยวิธีพิเศษ 226,125.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 9 เครื่อง รวม 1 ระบบ 255,730.00 วิธีพิเศษจ้าง
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 4 จุด รวม 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 256,800.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดเช่าใช้สิทธิ Microsoft Windows และMicrosoft Office Enterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลางของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 267,500.00 วิธีพิเศษเช่า
จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ DIAMOND จำนวน 49 รายการ โดยวิธีพิเศษ 2,427,288.58 วิธีพิเศษซื้อ
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ E-Library และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 300,000.00 วิธีพิเศษจ้าง
ปรับปรุงชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ 11,950,000.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดจ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ วงเงินงบประมาณ 219,885 .00 บาท 219,885.00 วิธีพิเศษจ้าง

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน