เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างเหมาซ่อมเครื่องกลึง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142,845.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อรับรอง พรบ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่าง ๆ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
่ต่ออายุสมาชิกเอกสารเทคนิค Cessna 172R และ BUI Lycoming 4&6 OH Cyl Library จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อโสตทัศนะวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้ออะไหล่อากาศยาน TB-9 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 245,279.28 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 310,999.78 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้าง Maintennce ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 225,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบเครือข่าย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 253,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที้ใช้ในสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 168,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้า อาคาร 15 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216,996.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างบริหารห้องอาหารหอพักศิษย์การบิน หลักสูตร HP-52 จำนวน 46 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างบริหารห้องอาหารหอพักศิษย์การบิน จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.