เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
่จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 444,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างจัดทำกิจกรรมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,253.50 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อชุดกล่องเครื่องมือพร้อมเครื่องมือช่างพื้นฐาน (Basic Aviation tool box) จำนวน 4 ชุด โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 162,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อเครื่องแบบชุดปกติ และเครื่องแบบชุดเฉพาะกิจ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 330,647.49 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,313.82 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,161,055.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สบพ.กรุงเทพฯ (ระยะเวลา1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างงานติดตั้งครุภัณฑ์ชุดเครื่องรับสัญญาณ GNSS จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 567,085.02 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างทำคลิปวีดีโอสร้างการรับรู้ตราสินค้าและภารกิจของ สบพ. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อเครื่องสแกนใบหน้า (ลงเวลาปฏิบัติงาน) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 211,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องบิน ศฝบ. หัวหิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 304,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ศฝบ.หัวหิน (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 349,665.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องกรองน้ำ (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.