เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนบริหารองค์กร(MIS)ในส่วนของระบบบริหารบุคลากรและระบบเงินเดือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 597,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อของที่ระลึก (แก้วน้ำแสตนเลสเก็บอุณหภูมิ 500 ใบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 129,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อถังขยะรองรับขยะ (ขนาดใหญ่) แบบคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างปรับปรุงห้องน้ำ โรงฝึกงานอาคาร 2 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 14 ชั้น 2 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 393,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างปรับปรุงอาคารคลังน้ำมันอากาศยาน ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 161,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 493,617.75 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องเจียรหินไฟ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องเชื่อม ARC จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 154,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างติดตั้ง Wi-Fi จำนวน 20 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการ ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องสำรองไฟ (Uninterruptible Powrt Suupply (UPS)) ขนาด 10 KVA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลา 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 987,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าซื้อสิทธิ์ฐานข้อมูลนิตยสารออนไลน์ Ookbee จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 299,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
เช่าซื้อสิทธิ์ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO Open Dissertation จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า

 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.