เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างปรับเทียบเครื่องมือใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 170,772.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างปรับปรุงหัวเครื่องบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 285,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบเครือข่าย ของ ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบเครือข่าย ของ สบพ.กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 187,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จัดซื้อชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 251,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อชุดคีมห้ามลวด (WIRE TWISTER PLIERS) โดยวิธีเพาะเจาะจง 100,794.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,757,993.48 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ อู่ตะเภา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 285,990.88 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างทำ Flash Drive Card ความจุ 16 GB จำนวน 1,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 139,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างทำสมุดฉีกตราสัญลักษณ์ สพบ. ขนาด A4 จำนวน 3,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อของที่ระลึกโครงการสหกิจศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,074.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 478,585.32 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบิน Robinson จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน