เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,030,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างซ่อมอุปกรณ์เอวิโอนิกส์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 374,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างปรับเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุ่งอากาศยาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 148,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,014,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าใช้สิทธิ์ Microsoft Windows และ Microsoft Office Enterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลาง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของ สบพ. จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ E-Library และบำรุงห้องสมุด (ค่า Maintence) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จัดซื้อโปรแกรมการเรียนและการทดสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 165,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม ศฝบ. 5 เดือน 270,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานวิชาชีพการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อลิขสิทธิ์ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบแก้ไขได้ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,909,843.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างจัดทำ VDO Infographic จำนวน 1 งาน โดยวิธึเฉพาะเจาะจง 449,935.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าสถานที่ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 485,285.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน