เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 478,585.32 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบิน Robinson จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้างตัดชุดฝึกบินของศิษย์การบิน รุ่น AP/115 จำนวน 50 ชุด พร้อมหมวกศิษย์การบิน จำนวน 25 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 894,591.69 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออ่างล้างมือประจำโรงฝึกงาน (Workshop Sink Unit) จำนวน 4 ชุด 102,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ ศฝบ.หห. จำนวน 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างจัดทำสมุดบันทึก ขนาด A4 จำนวน 2,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อ Flash Drive Card ความจุ 16 GB จำนวน 1,400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 194,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างทำกระบอกน้ำสแตนเลส เก็บความร้อน-ความเย็น เรเซอร์ 1 ตำแหน่ง บรรจุกล่องกระดาษ จำนวน 1,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 246,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าที่ราชพัสดุพื้นที่ตั้งสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.0486 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,041,364.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,277,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าพร้อมติดตั้งตู้ MDB ภายในอาคาร 2 ที่ สบพ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 260,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างเหมาปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าพร้อมติดตั้งตู้ MDB ภายในอาคาร 13 ที่ สบพ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 211,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 187,279.54 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน