เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้อวัสดุฝึกงานทั่วไปหลักสูตร AMEL-57 (ภาคสมทบ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 173,682.40 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราวใช้ภายใน สถาบันการบินพลเรือน 208,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จัดอบรมทัษะระบบเชื่อมต่อสายไฟฟ้าในอากาศยาน (EWIS) โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 10 รายการ 296,408.19 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมางานก่อสร้างป้อมยามอลูมิเนียมสำเร็จรูปพร้อมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อลิขสิทธิ์ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบแก้ไขได้ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสว่านลม (Aviation Air Drill) จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492,494.25 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมบำรุงชุดเครื่องฝึกบินจำลองยี่ห้อ AST รุ่น AST-3000 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,558,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,899,765.74 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน 18 รายการ 54 เล่ม (สบว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 135,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างตัดชุดฝึกบินให้ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเครื่องบิน รุ่นที่ AP-๑๑๓ จำนวน ๕๐ ชุด พร้อมหมวกศิษย์การบิน จำนวน ๒๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 226,465.50 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างตัดชุดฝึกบินให้ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเครื่องบิน รุ่นที่ AP-๑๑๓ จำนวน ๕๐ ชุด พร้อมหมวกศิษย์การบิน จำนวน ๒๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจะจง 126,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.0486 แจวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,994,116.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,030,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.