เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 654,711.60 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าที่ราชพัสดุ (แปลงที่ตั้งสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ) เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 170,728.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารศึกษา ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 219,885.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน (ระยะเวลา 8 เดือน) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 472,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อ HEADSET จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 312,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อตำราหนังสือประกอบการเรียน (Text Book) ภาคปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อตำราหนังสือประกอบการเรียน (Text Book) ภาคสมทบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130,005.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซล ขนาด 135 แรงม้า สำหรับเครื่องบิน Diamond DA40D (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 2 เครื่อง 4,107,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง AST๓๐๐ 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,475,333.25 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จัดซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน ๑๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199,128.75 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.