เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
น้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,097,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 323,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมแซม Torque Tube of Fairchild ของเฮลิคอปเตอร์ รุ่น FH1100 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104,573.24 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาปรับปรุงห้อง Brief อาคารต้นหน ชั้น ๑ ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 210,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อน้ำม้นหล่อลื่นอากาศยาน Centurion Gearbox Oil N๑ จำนวน ๒๑๖ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,729.60 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานประเภท AVGAS 100 LL และJETA-1 ประจำปี 2561 (ระยะเวลาเริ่ม 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,500,701.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในศฝบ.ขอนแก่นประจำปี 2561 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 530,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อกระบอกน้ำสแตนเลส Double Layer Twotone ๑๖ oz.เรเซอร์ ๑ ตำแหน่ง บรรจุกล่องกระดาษ จำนวน ๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อปากกา Roller Ball หมึกสีน้ำเงิน สกรีนข้อความ หรือตราสัญลักษณ์ สบพ. จำนวน ๓๕๐ ด้าม โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 179,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างตัดชุดฝึกบินศิษย์การบินพร้อมหมวก รุ่น AP-๑๑๑ จำนวน ๕๐ ชุด พร้อมหมวกศิษย์การบิน จำนวน ๒๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างปรับปรุงห้องโถงทางเดิน และกันสาด อาคาร 10 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 141,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เหมาปรับปรุงฝ้าเพดาน ห้อง 1015 อาคาร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
อะไหล่เครื่องบิน สำหรับเครื่องบิน Diamond DA๔๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 429,926.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ศฝบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.