เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง AST๓๐๐ 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,475,333.25 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จัดซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน ๑๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199,128.75 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อภาระงาน (WORK LOAD) จำนวน ๑๐๐ ภาระงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 454,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่ออัตราคงอยู่ของนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน 95,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
การเข้าใจพนักงานในระดับบุคคลผ่านปัจจัยการฝึงลึกในงาน กรณีศึกษาพนักงงานที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การบินของท่าอากาศยานในประเทศไทย 146,862.50 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2559 90,625.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 167,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
การทดสอบการกระพือของแผ่นบางวัสดุผสมที่ความเร็วต่ำ 263,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
การปรับปรุงค่าความถูกต้องของเครื่องรับสัญญาณโลคัลไลเซอร์ที่ใช้วิทยุกำหนดด้วยซอฟต์แวร์ 434,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
การออกแบบวงจรสายผ่านกระแสยุคที่สองแบบขับสัญญาณเข้าขา Bulk ของมอสทรานซิสเตอร์ โดยใช้แหล่งจ่าย 0.5 โวลต์ และการประยุกต์ใช้งาน 152,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
การออกแบบวงจรสายพานกระแสแบบผลต่างเต็มที่ที่ขับสัญญาณเข้าขา Bulk ของมอสทรานซิสเตอร์ที่ใช้แหล่งจ่ายแรงดันต่ำกว่าหนึ่งโวลต์ และ การประยุกต์ใช้งาน 152,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
การออกแบบวงจรกรองความถี่หลายฟังก์ชั่นโหมดแรงดันที่ปรับค่าความถี่ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วงจรโอทีเออย่างง่าย 152,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.