เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างปรับปรุงสายเมนไฟฟ้า พร้อมติดตั้งตู้ MDB อาคารกองซ่อม ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 173,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างปรับปรุงห้อง information อาคาร 1 (ชั้นล่าง) สบพ.กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 311,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบิน Diamond จำนวน ๔ รายการ 113.98 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 157,264.32 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อซุ้มศาลาพักผ่อน จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตทางออกหน้าท่าอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 395,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าที่ราชพัสดุ (แปลงที่ตั้งสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ) เดือนเมษายน 2561 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 170,728.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Samsung Toner MLTD-๓๐๙S สำหรับ Samsung รุ่น ML-๕๕๑๐ND จำนวน ๑๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 127,835.04 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 530,524.73 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 600,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้างติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN) และระบบไฟฟ้า ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 3 อาคาร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,395.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู(มีระบบฟอกอากาศ) และเครื่องบันทึกเวลาด้วยนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146,613.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond DA42 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 909,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่ AVIONIC รายการ (ANTENNE.DN6500 ADF) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 419,547.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 179,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.