เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างจัดทำ VDO Infographic จำนวน 1 งาน โดยวิธึเฉพาะเจาะจง 449,935.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าสถานที่ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 485,285.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 12 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อเสื้อสำหรับกิจกรรมสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษา สบพ. ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 340,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 415,726.03 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่ Avionic รายการ Battery Kit จำนวน 6 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2561 ถึง วันที่ 24 มิ.ย. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 208,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าสถานที่สอบของศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 375,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้อน้ำม้นหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 528,802.56 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 219,885.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างปรับปรุงพร้อมทำสีเครื่องบิน T-6 จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 395,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อชั้นแร็ควางของ Medium Rak 150*50*180 cm จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 231,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน