เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
61 รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โครงการประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ Hand Tool Workshop ( Hand Tool Workshop Laboratory Set) จำนวน 1 ชุด จำนวนทั้งส้ิน 17 ราย 26/12/2562
62 รายชื่อที่เชิญเสนอราคา เช่าที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้ง สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.0486 ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ กรมธนารักษ์ 23/12/2562
63 รายชื่อผู้มาขอรับเอกสาร โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวที่ผิวชิ้นงานแบบพกพา (Portable Eddy Current) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th รวมทั้งสิ้น 7 ราย 18/12/2562
64 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฝึกบินจำลอง Robinson R44 (Robinson R44 Flight Simulator) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 18/12/2562
65 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา จ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 ถึง 30 พ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ บุญฑาทิพย์ ฟู๊ด แอนด์ เซอร์วิส 18/12/2562
66 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เฮลิคอปเตอร์ แบบ Robinson R44 II จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 11/12/2562
67 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคาซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 168 แรงม้า สำหรับเครื่องบินDiamond DA42 NG จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด 06/12/2562
68 รายชื่อผู้มาขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อแจ๊คยกเครื่องบิน (Aircraft Jack) จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 06/12/2562
69 รายชื่อที่สถาบันการบินพลเรือนได้เชิญผู้ประกอบการเสนอราคา รายการจัดซื้อชุดฝึกซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน Lycoming O-320 Overhaul Set) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 04/12/2562
70 รายชื่อผู้ขอรับเอกสาร โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic Test) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2562
71 เช่าพื้นที่ตั้ง ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับกรมธนารักษ์ 29/10/2562
72 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา จ้างจัดทำนิตยสาร/วารสาร สบพ. ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 07/10/2562
73 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 07/10/2562
74 รายชื่อผู้ขอรับแบบเอกสารเสนอราคา จ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม ศูนย์ฝึกการบิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30/09/2562
75 รายชื่อเชิญเสนอราคา รายการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายใน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือสำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 30/09/2562

 
  Copyright © 2021 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.