เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
346 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการจัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับDiamond DA40 (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส จำกัด 15/12/2558
347 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ประจำปี 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 09/10/2558
348 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ ซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวโดยการฉายรังสี(Radio Graphy Test)เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ คือ 1.บจก.เอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ 2.บจก. จี-เน็ท เน็ทเวิร์คโซลูชั่น 3.บจก.ซี.วี.เอ็ม กรุ๊ป 4.บจก.พาวเวอร์ เทคโนโลยี 5. บจก.เคลฟเวอริช 04/03/2559
349 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ ซื้อประกันภัยอาคารของ สบพ.กทม.และศฝบ.หัวหิน ปี 2559 โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15/01/2559
350 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 07/10/2558
351 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 148 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือบริษัท เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส จำกัด 15/01/2559
352 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 13 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส จำกัด 01/02/2559
353 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 21 รายการ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 5 รายดังนี้ 1. บจก.ศรีวิวัฒน์ แอนด์พาร์ทเนอร์ 2. บจก.เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส 3. บจก.นีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 4. บจก.มาร์ช เอวิเอชั่น 5. บจก.เอวิเอชั่น อีควิปเมนท์ ซัพพลายเออร์ 17/11/2558

 
  Copyright © 2021 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.