เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
346 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคาซื้อวัสดิส้นเปลือง เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปี 2559 เลขที่ 4/2559 29/02/2559
347 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 จำนวน 283 เครื่อง เลขที่ 3/2559 29/02/2559
348 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 24 เครื่อง เลขที่ 2/2559 29/02/2559
349 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้ามาบริการรักษาความสะอาดภายในบริวณศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2559 เลขที่ 1/2559 29/02/2559
350 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคา รายการซื้อเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา 25/02/2559
351 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการจ้างบริหารงานห้องอาหาร ศฝบ.หัวหิน เดือน ตค. - พย. 58 (2เดือน) โดยวิธีพิเศษ คือ บุณฑาทิพย์ ฟูด แอนด์ เซอร์วิส 30/09/2558
352 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จ้างบริหารงานห้องอาหาร ศฝบ.หัวหิน เดือน ธค.58-กย.59 (10เดือน)โดยวิธีพิเศษ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. คุณวิลาวัลย์ พลจันทร์ 2.บริษัท ดวงใส แมนเนจเม้นท์ จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยน เอฟ แอนด์ บี 4. บุญฑาทิพย์ ฟู๊ด แอนด์ เซอร์วิส 16/11/2558
353 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการจัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับDiamond DA40 (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส จำกัด 15/12/2558
354 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ประจำปี 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 09/10/2558
355 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ ซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวโดยการฉายรังสี(Radio Graphy Test)เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ คือ 1.บจก.เอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ 2.บจก. จี-เน็ท เน็ทเวิร์คโซลูชั่น 3.บจก.ซี.วี.เอ็ม กรุ๊ป 4.บจก.พาวเวอร์ เทคโนโลยี 5. บจก.เคลฟเวอริช 04/03/2559
356 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ ซื้อประกันภัยอาคารของ สบพ.กทม.และศฝบ.หัวหิน ปี 2559 โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15/01/2559
357 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 07/10/2558
358 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 148 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือบริษัท เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส จำกัด 15/01/2559
359 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 13 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส จำกัด 01/02/2559
360 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 21 รายการ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 5 รายดังนี้ 1. บจก.ศรีวิวัฒน์ แอนด์พาร์ทเนอร์ 2. บจก.เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส 3. บจก.นีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 4. บจก.มาร์ช เอวิเอชั่น 5. บจก.เอวิเอชั่น อีควิปเมนท์ ซัพพลายเออร์ 17/11/2558

 
  Copyright © 2021 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.