เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวสอบราคา

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
28/2559 สอบราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน Aeroshell Oil W 120 (SAE J – 1899) จำนวน 7 ถัง 611,800.00 สอบราคาซื้อ
27/2559 สอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก จำนวน 17 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 254,660.00 สอบราคาซื้อ
26/2559 สอบราคาซื้อโต๊ะบรรยายสำหรับนักศึกษา จำนวน 45 ตัว และเก้าอี้สำนักงานสำหรับห้องบรรยาย จำนวน 45 ตัว 235,935.00 สอบราคาซื้อ
25/2559 สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือช่างซ่อมเครื่องบิน (Tool Set) จำนวน 1 ชุด 384,024.07 สอบราคาซื้อ
24/2559 สอบราคาซื้อรถยกระบบไฟฟ้า (Electric Fork Lift Stacker) จำนวน 1 คัน 501,999.06 สอบราคาซื้อ
23/2559 สอบราคาซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ OVERHAUL จำนวน 48 รายการ 1,900,000.00 สอบราคาซื้อ
22/2559 สอบราคาซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 102 นิ้ว) จำนวน 1 จอ (ครั้งที่ 2) 267,500.00 สอบราคาซื้อ
21/2559 สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบแมกนีโตพร้อมแท่นวาง (Magneto Tester on Roll-around Cart) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 600,000.00 สอบราคาซื้อ
20/2559 สอบราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 374,500.00 สอบราคาซื้อ
18/2559 สอบราคาซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ TIRE จำนวน 3 รายการ 587,000.00 สอบราคาซื้อ
19/2559 สอบราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศ จำนวน 6 รายการ 421,000.00 สอบราคาจ้าง
17/2559 สอบราคาจัดซื้อสว่านแท่นเจาะ (Drilling Machine) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ตัว 238,800.00 สอบราคาซื้อ
16/2559 สอบราคาจ้างจัดทำนิตยสาร/วารสาร สบพ. ประจำปี 2559 จำนวน 4 ฉบับ (พิมพ์ 5,000 เล่มต่อฉบับ) 988,000.00 สอบราคาจ้าง
15/2559 สอบราคาซื้ออะไหล่อากาศยานแบบทั่วไป และ BATTERY จำนวน 26 รายการ 568,035.00 สอบราคาซื้อ
14/2559 ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ CESSNA 172R จำนวน 24 รายการ 760,845.00 สอบราคาซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน