เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวสอบราคา

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
3/2560 สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเข้าสายและตัวเชื่อมต่อไฟฟ้าสำหรับเครื่องบินโบอิ้ง (Electrical Connectors and Wiring Systems for Boeing) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด 1,540,000.00 สอบราคาซื้อ
2/2560 สอบราคาซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน 41 รายการ 626,269.50 สอบราคาซื้อ
1/2560 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 41 เครื่อง 1,440,100.00 สอบราคาซื้อ
40/2559 สอบราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปี 2560 1,936,893.15 สอบราคาซื้อ
39/2559 สอบราคา 1. เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง 2. เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 564,000.00 สอบราคาเช่า
38/2559 สอบราคาซื้อวัสดุงานพิมพ์ (การเรียนการสอน) เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 25 รายการ ประจำปี 2560 1,208,276.08 สอบราคาซื้อ
37/2559 จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้ามาบริการรักษาความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2560 828,000.00 สอบราคาจ้าง
36/2559 สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป , Robinson R-44 และ Lycoming จำนวน 17 รายการ 251,909.00 สอบราคาซื้อ
35/2559 สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องบินสำหรับอุปกรณ์ Avionic จำนวน 9 รายการ 1,831,284.00 สอบราคาซื้อ
34/2559 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 212,265.00 สอบราคาซื้อ
33/2559 สอบราคาซื้ออะไหล่อากาศยานแบบทั่วไป, แบตเตอรี่, Lycoming, Robinson R-44 และ Tire จำนวน 24 รายการ 925,781.00 สอบราคาซื้อ
31/2559 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ 314,600.00 สอบราคาซื้อ
32/2559 สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกตึกอำนวยการ อาคาร 1 505,430.00 สอบราคาจ้างก่อสร้าง
30/2559 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 15 1,201,900.00 สอบราคาจ้างก่อสร้าง
29/2559 เรื่องสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานและลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2559 218,980.00 สอบราคาจ้าง

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน