เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวสอบราคา

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
31/2560 สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือพิเศษถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Turbine Engine Tools) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 940,530.00 สอบราคาซื้อ
30/2560 สอบราคาซื้อชุดฝึกถอดประกอบแมกนีโต (Magneto Disassembly & Assembly Training Kit) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด 1,387,824.99 สอบราคาซื้อ
33/2560 สอบราคาซื้อเครื่องเจียรผสม สายพาน/วงกลม ( Combination Disc/Belt Sander) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง 235,400.00 สอบราคาซื้อ
32/2560 สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing Machine) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 250,000.00 สอบราคาซื้อ
29/2560 สอบราคาจัดซื้อชุดทดลองปฏิบัติการวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Experiment Trainer) จำนวน 20 ชุด 791,800.00 สอบราคาซื้อ
28/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 3 รายการ 235,000.00 สอบราคาซื้อ
27/2560 สอบราคา ซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ (ขนาดความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านพิกเซล) จำนวน 5 เครื่อง 588,500.00 สอบราคาซื้อ
26/2560 สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA (ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens) จำนวน 9 เครื่อง 1,011,150.00 สอบราคาซื้อ
25/2560 ซื้อเครื่องพ่นทราย ระบบ Pressure (Pressure Blast Machine) จำนวน 1 เครื่อง 420,777.50 สอบราคาซื้อ
24/2560 สอบราคาซื้อชุดหูฟัง (Headset) จำนวน 50 ชุด 749,000.00 สอบราคาซื้อ
23/2560 สอบราคาซื้อหนังสือตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 33 รายการ 556,438.05 สอบราคาซื้อ
22/2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นภายในโรงเก็บเครื่องบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 1 แห่ง 1,615,900.00 สอบราคาจ้างก่อสร้าง
21/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ 1,074,539.11 สอบราคาซื้อ
20/2560 สอบราคาซื้อหนังสือประกอบการเรียนของศิษย์การบิน จำนวน 6 รายการ 994,175.00 สอบราคาซื้อ
19/2560 สอบราคาซื้ออะไหล่อากาศยานแบบต่างๆ จำนวน 13 รายการ 625,847.00 สอบราคาซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน