เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวสอบราคา

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
13/2559 สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 10 รายการ 503,030.00 สอบราคาซื้อ
12/2559 สอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือเข้าสายและตัวเชื่อมต่อไฟฟ้าสำหรับเครื่องบินแอร์บัส จำนวน 1 ชุด 727,000.00 สอบราคาซื้อ
11/2559 ซื้อเครื่องทดสอบแมกนีโตพร้อมแท่นวาง (Magneto Tester on Roll-around Cart) จำนวน 1 ชุด 600,000.00 สอบราคาซื้อ
9/2559 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 9 ที่ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 1 แห่ง 766,290.00 สอบราคาจ้างก่อสร้าง
10/2559 สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 1 ระบบ 620,300.00 สอบราคาซื้อ
8/2559 สอบราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 6 รายการ 1,606,816.00 สอบราคาซื้อ
7/2559 สอบราคาซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน 5 รายการ 389,533.75 สอบราคาซื้อ
6/2559 สอบราคาซื้อหนังสือประกอบการเรียนของศิษย์การบิน จำนวน 6 รายการ 1,030,400.00 สอบราคาซื้อ
5/2559 สอบราคาซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 102 นิ้ว) จำนวน 1 จอ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA (ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens) จำนวน 4 เครื่อง 527,500.00 สอบราคาซื้อ
4/2559 สอบราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปี 2559 1,897,384.12 สอบราคาซื้อ
3/2559 จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 จำนวน 283 เครื่อง 568,883.37 สอบราคาจ้าง
2/2559 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 24 เครื่อง 862,200.00 สอบราคาซื้อ
1/2559 สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้ามาบริการรักษาความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2559 1,242,000.00 สอบราคาจ้าง
51/2558 สอบราคาซื้อ HEADSET พาร์ทนัมเบอร์ H10-13.4 จำนวน 25 ชุด 387,500.00 สอบราคาซื้อ
50/2558 สอบราคาซื้อวัสดุงานพิมพ์ ( การเรียนการสอน ) เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 25 รายการ ประจำปี 2559 1,330,652.69 สอบราคาซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน