เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างเหมาบริการล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 390,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องแบบพนักงานสถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างทำเอกสารเผยแพร่หลักสูตร สบพ. จำนวน 3,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 177,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร สบพ. จำนวน 5,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 197,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 311,113.20 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อวัสดุฝึกงานให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร AMEL รายวิชา Aircraft Structure Workshop และ Aircraft Structure Workshop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 175,266.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างปรับปรุงหลังคาโรงฝึกงาน อาคาร 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199,011.44 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์ฝึกการบินขอนแก่น สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 542,644.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างเหมาทำความสะอาด ศฝบ.ขอนแก่น จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,184.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และจักรยานต์ประจำ ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147,016.44 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบโวลท์ลายน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำภายใน สบพ.กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 155,043.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน