เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จัดซื้อภาระงาน (WORK LOAD) จำนวน ๑๐๐ ภาระงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 454,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่ออัตราคงอยู่ของนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน 95,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
การเข้าใจพนักงานในระดับบุคคลผ่านปัจจัยการฝึงลึกในงาน กรณีศึกษาพนักงงานที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การบินของท่าอากาศยานในประเทศไทย 146,862.50 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2559 90,625.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 167,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
การทดสอบการกระพือของแผ่นบางวัสดุผสมที่ความเร็วต่ำ 263,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
การปรับปรุงค่าความถูกต้องของเครื่องรับสัญญาณโลคัลไลเซอร์ที่ใช้วิทยุกำหนดด้วยซอฟต์แวร์ 434,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
การออกแบบวงจรสายผ่านกระแสยุคที่สองแบบขับสัญญาณเข้าขา Bulk ของมอสทรานซิสเตอร์ โดยใช้แหล่งจ่าย 0.5 โวลต์ และการประยุกต์ใช้งาน 152,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
การออกแบบวงจรสายพานกระแสแบบผลต่างเต็มที่ที่ขับสัญญาณเข้าขา Bulk ของมอสทรานซิสเตอร์ที่ใช้แหล่งจ่ายแรงดันต่ำกว่าหนึ่งโวลต์ และ การประยุกต์ใช้งาน 152,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
การออกแบบวงจรกรองความถี่หลายฟังก์ชั่นโหมดแรงดันที่ปรับค่าความถี่ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วงจรโอทีเออย่างง่าย 152,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
น้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,097,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 323,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมแซม Torque Tube of Fairchild ของเฮลิคอปเตอร์ รุ่น FH1100 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104,573.24 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.