เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LLและ JETA1ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,200,044.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LLและ JETA1ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 987,499.32 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่ชุดซ่อมสำหรับเครื่องบิน Diamond DA42,DA42NG และDA40D ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,614,620.03 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใช้งานที่ ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143,413.20 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่หลักสูตร จำนวน 50,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 275,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อชุดซ่อมสุขภัณฑ์ ภายในสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,337.25 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องเชื่อมใบเลื่อย (Band San Blade Welding Machine) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อชุดเครื่องสว่านแท่น (Drill Press) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อชุดเครื่องเลื่อยสายพานแนวดิ่ง (Band Saw) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อประตูควบคุมทางเข้าออก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 393,225.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อถังรองรับขยะ ขนาด 240 ลิตร จำนวน 20 ใบ และถังรองรับขยะ (แบบคัดแยกขยะ) ขนาด 60 ลิตร จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 139,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนของศิษย์การบิน AP-111,AP-112 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบิน Diamond จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 179,974.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.