เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง จำนว 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 249,984.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,647.32 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง (สพบ.กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง (ศฝบ.หัวหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้อวัสดุสิ้นเปลื้องในการฝึกภาคปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 190,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายใน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,195,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 145,945.86 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างขนย้ายเครื่องบิน Super King Air B200 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199,555.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 178,476.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 274,384.38 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,119,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างทำเข็มพินไทร์ จำนวน 1,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายใน ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,164,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าห้องสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 161,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน