เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
เช่าที่ราชพัสดุ (แปลงที่ตั้งสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ) เดือนเมษายน 2561 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 170,728.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Samsung Toner MLTD-๓๐๙S สำหรับ Samsung รุ่น ML-๕๕๑๐ND จำนวน ๑๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 127,835.04 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 530,524.73 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 600,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้างติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN) และระบบไฟฟ้า ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 3 อาคาร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,395.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู(มีระบบฟอกอากาศ) และเครื่องบันทึกเวลาด้วยนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146,613.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond DA42 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 909,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่ AVIONIC รายการ (ANTENNE.DN6500 ADF) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 419,547.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 179,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 654,711.60 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าที่ราชพัสดุ (แปลงที่ตั้งสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ) เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 170,728.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารศึกษา ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 219,885.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน (ระยะเวลา 8 เดือน) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 472,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อ HEADSET จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 312,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.