เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้อตำราหนังสือประกอบการเรียน (Text Book) ภาคปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อตำราหนังสือประกอบการเรียน (Text Book) ภาคสมทบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130,005.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซล ขนาด 135 แรงม้า สำหรับเครื่องบิน Diamond DA40D (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 2 เครื่อง 4,107,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง AST๓๐๐ 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,475,333.25 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จัดซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน ๑๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199,128.75 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อภาระงาน (WORK LOAD) จำนวน ๑๐๐ ภาระงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 454,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่ออัตราคงอยู่ของนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน 95,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
การเข้าใจพนักงานในระดับบุคคลผ่านปัจจัยการฝึงลึกในงาน กรณีศึกษาพนักงงานที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การบินของท่าอากาศยานในประเทศไทย 146,862.50 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2559 90,625.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 167,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.