เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1006 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 102 นิ้ว) จำนวน 1 จอ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA (ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumes) จำนวน 4 เครื่อง เลขที่ 5/2559 29/02/2559
1007 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดิส้นเปลือง เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปี 2559 เลขที่ 4/2559 29/02/2559
1008 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 จำนวน 283 เครื่อง เลขที่ 3/2559 29/02/2559
1009 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 24 เครื่อง เลขที่ 2/2559 29/02/2559
1010 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้ามาบริการรักษาความสะอาดภายในบริวณศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2559 เลขที่ 1/2559 29/02/2559
1011 ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการซื้อชุดสาธิตการทำงานของระบบเครื่องวัดลักษณะท่าทางการบินและเครื่องวัดระบบนำร่องอากาศยาน (Aircraft ADI and HSI System Trainer) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชด โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ตามประกาศเลขที่ 7/2559 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 25/03/2559
1012 ผู้ชนะรายการ ซื้อเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีสอบราคา 15/03/2559
1013 ผู้ชนะรายการ จ้างบริหารงานห้องอาหาร ศฝบ.หัวหิน เดือน ตค. - พย. 58 (2เดือน) โดยวิธีพิเศษ คือ บุณฑาทิพย์ ฟูด แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 1,912,350.- บาท 09/10/2558
1014 ผู้ชนะรายการจ้างบริหารงานห้องอาหาร ศฝบ.หัวหิน เดือน ธค.58-กย.59 (10เดือน) โดยวิธีพิเศษ คือ บุญฑาทิพย์ ฟูด แอนด์ เซอร์วิส เป็นเงิน 9,548,275 .- บาท 30/11/2558
1015 ผู้ชนะรายการ จัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับDiamond DA40 (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 5,880,000.-บาท 29/01/2559
1016 ผู้ชนะรายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ประจำปี 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นเงิน 22,933,647.- บาท ราคาจำหน่ายเปลี่ยนแปลงไปตามที่ ปตท.กำหนด โดยถือราคาในวันส่งของเป็นเกณฑ์ และเเบิกจ่ายเงินทุก 15 วัน ตามที่ใช้จริง 09/10/2558
1017 ผู้ชนะรายการซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวโดยการฉายรังสี(Radio Graphy Test)เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท ซี.วี.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน 16,665,250.-บาท 11/03/2559
1018 ผู้ชนะรายการซื้อประกันภัยอาคารของ สบพ.กทม.และศฝบ.หัวหิน ปี 2559 โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นเงิน 211,358.17 บาท 15/01/2559
1019 ผู้ชนะรายการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2559 คือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นเงิน 1,316,568.- บาท 25/02/2559
1020 ผู้ชนะรายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 148 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 10,015,278.65 บาท 18/02/2559

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน